O firmie

Firma AKU-Konsult działa rynku usług w zakresie akustyki oraz wibroakustyki od 2011 roku. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu świadczonych przez nas usług. Aktywnie współpracujemy z pracowniami architektonicznymi w procesie projektowania budynków, z producentami wyrobów budowlanych  w zakresie badań ITT właściwości akustycznych materiałów i gotowych wyrobów. Udzielamy konsultacji akustycznych i prowadzimy szkolenia z zakresu akustyki budowlanej. Wykonujemy badania izolacyjności akustycznej oraz poziomu dźwięku w budynkach, prognozy oraz analizy porealizacyjne w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań w ramach ochrony przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu.

Zapraszam do zapoznania się z naszą Ofertą oraz do nawiązania lub podtrzymania dalszej współpracy.

Marek Niemas

Właściciel AKU-Konsult