Geneza firmy

Firma Aku-Konsult powstała w 2011 roku, a idea jej powołania podbudowana została moim wcześniejszym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. W roku 1994 ukończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, a w 1999 roku w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie obroniłem doktorat w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, specjalności akustyka pt. Ocena wpływu jednoczesnego występowania hałasu i drgań od ruchu komunikacyjnego na warunki akustyczne w budynkach mieszkalnych. Liczne publikacje i wystąpienia konferencyjne oraz ukierunkowanie pracy na zakres badania i oceny zjawisk akustycznych, oraz świadomość rozległości obszaru problemów powiązanych z akustyką skłoniły mnie do powołania do życia własnej firmy. 

Serdecznie zapraszam Państwa do nawiązania współpracy,

dr inż. Marek Niemas
Właściciel AKU-Konsult