Oferta

Firma AKU-Konsult dysponuje niezbędną wiedzą, zapleczem badawczym, warsztatem naukowym oraz potencjałem i doświadczeniem w zakresie badania, analizy i oceny zjawisk akustycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w  zakresie prowadzenia rejestracji  hałasu, analizy i oceny wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami normatywnymi. Wykonujemy operaty i analizy akustyczne oraz projekty adaptacji akustycznych pomieszczeń. Badamy właściwości akustyczne wyrobów budowlanych oraz wykonujemy badania porealizacyjne izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.  Wykonujemy badania pilotażowe oraz prognozy oddziaływań wibroakustycznych na etapie planowania inwestycji oraz weryfikujące badania porealizacyjne po ustaleniu warunków docelowych, np. docelowej organizacji ruchu naziemnego. Prowadzimy identyfikację źródeł hałasu oraz wskazujemy rozwiązania zaradcze. Aktywnie współpracujemy z:

  • pracowniami architektonicznymi w procesie projektowania budynków,
  • producentami wyrobów budowlanych  w zakresie badań ITT właściwości akustycznych materiałów i gotowych wyrobów,
  • uczelniami w ramach prowadzenia wspólnych badań i analiz akustycznych.

Udzielamy konsultacji akustycznych i prowadzimy szkolenia z zakresu akustyki budowlanej. Wykonujemy badania izolacyjności akustycznej oraz poziomu dźwięku w budynkach oraz prognozy oraz analizy porealizacyjne w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań w ramach ochrony przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu.